Kiertotaloudesta on puhuttu jo kohta vuosikymmenen ajan. Silti monille on saattanut jäädä epäselväksi, mitä kiertotalous ja siinä käytettävät termit oikeastaan tarkoittavat. SITRA on koonnut sivuilleen hyvän paketin kiertotaloudessa käytettävistä termeistä ja käsitteistä:

https://www.sitra.fi/artikkelit/mita-nama-kasitteet-tarkoittavat/

Kiertotaloudessa raaka-aineita ei hukata tarpeettomasti ja niitä pyritään pitämään kierrossa ja hyödyntämään mahdollisimman pitkään. Yritykset voivat parantaa kannattavuuttaan kiertotalouden periaatteiden avulla mm. tehostamalla materiaalitehokkuuttaan sekä tarjoamalla hävikkejään hyödynnettäviksi muiden yritysten raaka-aineina.