Vuoden 2019 alusta alkaen Päijät-Häme on entistä voimakkaammin kiertotalouden edelläkävijöiden joukossa mukana, sillä vuodenvaihteessa maakunta liittyi kansalliseen FISS-verkostoon sMARTTA-hankkeen myötä. Lahden ammattikorkeakoulun toteuttamassa sMARTTA-hankkeessa pienennetään päijäthämäläisen talouden hiilijalanjälkeä konkreettisin toimenpitein. sMARTTAn tavoitteina on parantaa maakunnan pk-yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä edistämällä yritysten materiaalitehokkuutta sekä hävikkien hyödyntämistä.

FISS-toiminnassa pyritään parantamaan yritysten kannattavuutta ja edistämään uusien liiketoimintamahdollisuuksien muodostumista. Tämä onnistuu jätteiden ja hävikkien arvoa lisäämällä löytämällä niille uusiokäyttömahdollisuuksia toisen yrityksen raaka-aineina.

Lue aiheesta lisää


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *