Jätelain uudistuksen toisessa vaiheessa täsmennetään kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevaa sääntelyä. Kunnilla on niin sanottu toissijainen vastuu eli ne ovat velvollisia järjestämään toissijaisesti muun kuin ensisijaiselle vastuulleen kuuluvan jätteen jätehuollon. Edellytyksenä on, että jätteen haltija pyytää palvelu yksityisen palveluntarjoajan puutteen vuoksi ja että jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Materiaalitori on osa vuoden 2020 alusta voimaan tulevaa jätelain muutosta. Materiaalitori auttaa todistamaan, ettei saatavilla ole kohtuullista markkinaehtoista jätehuoltopalvelua ja näin oikeuttaa toissijaiseen vastuuseen. Jätteen haltijan velvollisuudeksi tulee etsiä ensin materiaalitorin avulla jätteelleen jätehuoltopalvelua. Vasta sen jälkeen se voi pyytää kunnalta toissijaista jätehuoltopalvelua. 

Materiaalitori on yrityksille suunnattu tietoalusta, jonka avulla yritys voi ilmoittaa tai etsiä käyttöönsä jätemateriaaleja, sivuvirtoja ja näihin liittyviä palveluita. Palvelu edistää kiertotaloutta ja vauhdittaa uusien teollisten symbioosien syntymistä, koska yrityksissä syntyvät jätevirrat ovat entistä paremmin esillä.

LAMK toimii vuodet 2019-2020 Päijät-Hämeen teollisten symbioosien koordinaattorina (FISS). Haluamme auttaa yrityksiä uuden palvelun kokeilussa ja käyttöönotossa.

Ota yhteyttä, jos haluat tietoa tai apua Materiaalitori-tietoalustaan liittyen!

Kimmo Heponiemi
Projektipäällikkö
0447081859
kimmo.heponiemi[at]lamk.fi

Kuva: Tiina Paju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *