sMARTTA-hanke kokosi syyskuun lopulla Päijät-Hämeen yrityksiä ja muita hävikin hyödyntämisestä kiinnostuneita yhteiseen tapahtumaan. Vaan nopeasti huomasimme, että yritykset tarvitsevat vielä paljon lisää tietoa ja apua, jotta jätteiden tarjonta ja kysyntä kohtaisivat ja olisi luontevaa yhteisen pöydän ääressä keskustella hävikkimateriaalien hyödyntämisestä. Niin ikään energia ja sen käyttöön liittyvien säästömahdollisuuksien kartoittaminen on monilla vielä tekemättä, vaikka hyvin tärkeästä asiasta onkin kyse.  

Materiaali-Tinder

Jätelaki muuttuu vuoden 2020 alusta. Sen myötä kuntien vastuulla on huolehtia yritysten jätteistä vain, mikäli ne pystyvät osoittamaan, ettei yksityistä palvelua ole jätejakeen huolehtimisesta tarjolla. Tähän tarkoitukseen on kehitetty sähköinen tietoalusta, Materiaalitori. Sen voidaan ajatella olevan eräänlainen Materiaali-Tinder, jossa eri materiaalien tarjoajien ja tarvitsijoiden kohtaaminen on tehty helpoksi. (Hippinen 2019.) Ihanan kuvaava termi!

KUVA 1. Motivan Ilkka Hippinen kertomassa Materiaalitorista. Kuva: Kimmo Heponiemi

Energiakatselmukset ja energiatehokkuussopimus

Suomessa on jo vuosia sitten herätty energian säästötoimiin. Yritykset voivat liittyä vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen ja saada sen avulla mm. tukea energiankäyttöä tehostaviin investointeihin. Yrityksen energian käyttöä sekä vaihtoehtoisten uusiutuvan energian ratkaisujen löytämistä voidaan tehostaa myös energiakatselmusten avulla. Ne ovat suurille yrityksille pakollisia ja pienemmille vapaaehtoisia.

Suomessa on käytössä vapaaehtoiset sopimukset valtion ja toimialojen välillä Suomelle EU:n tasolla asetettujen energiatehokkuusvelvoitteiden täyttämiseksi. Ilahduttavasti näissä on jo mukana 532 yritystä ja niiden 4 600 toimipaikkaa sekä 93 kuntaa tai kuntayhtymää. (Ahonen 2019.)

KUVA 2. Suomessa toteutuneet vuotuiset energiansäästöt. Kuva: Markku Ahonen

Tärkeimmät havainnot

Kuten alussa todettiin, vielä on suunnaton määrä töitä tehtävä, jotta kiertotalouden ja ympäristöä säästävien toimenpiteiden toteuttaminen elinkeinoelämän tasolla saadaan täyteen vauhtiin. Yritysten toiminta on hyvää ja kasvuhakuista, mutta kaikessa tekemisen kiireessä ei ole ymmärretty, miten kasvu ja kestävyys voivat olla toisiaan tukevia päämääriä.

Tieto lisää tuskaa, mikä ei ole aina kivaa, mutta saa myös aikaan toimenpiteitä!

sMARTTA  -hanke edistää vähähiilistä taloutta Päijät-Hämeessä. Yritysten energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen sekä uusien teollisten symbioosien luominen ovat tärkeitä toimenpiteitä kohti vähähiilisyyttä. sMARTTAssa luodaan uusi malli yritysten materiaalitehokkuuden katselmointiin ja uudenlaiset toimintatavat edistävät teollisia symbiooseja sekä yritysten kokonaisvaltaista resurssitehokkuutta.

Kirjoittaja Kati Oikarinen toimii asiantuntijana sMARTTA -hankkeessa. Katilla on pitkä elintarviketeollisuustausta ja viimeiset vuodet hän on ollut vastuussa materiaalikatselmusten toteuttamisesta suomalaisissa elintarvikealan yrityksissä.

Blogikirjoitus on julkaistu alunperin LAMKgreen blogissa: http://blogit.lamk.fi/lamkgreen/havikista-hyodyksi/

Lähteet:

Ahonen, M. 2019. Energiatehokkuussopimukset ja energiakatselmukset. Esitys Hävikistä hyödyksi -tapahtumassa 26.9.2019. [viitattu 16.10.2019]. Saatavissa: http://www.smartta.fi/uutiset/havikista-hyodyksi-tapahtuman-materiaalit/

Hippinen, I. 2019. Materiaalitori.fi: Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta. Esitys Hävikistä hyödyksi -tapahtumassa 26.9.2019. [viitattu 16.10.2019]. Saatavissa: http://www.smartta.fi/uutiset/havikista-hyodyksi-tapahtuman-materiaalit/

Kuvalähteet:

KUVA 1. Heponiemi, K. 2019. Motivan Ilkka Hippinen kertomassa Materiaalitorista. Hävikistä hyödyksi -tapahtuma 26.9.2019.

KUVA 2. Ahonen, M. 2019. Energiatehokkuussopimukset ja energiakatselmukset. Esitys Hävikistä hyödyksi -tapahtumassa 26.9.2019. [viitattu 16.10.2019]. Saatavissa: http://www.smartta.fi/uutiset/havikista-hyodyksi-tapahtuman-materiaalit/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *