Materiaalikatselmus

sMARTTA-hankkeessa edistetään Päijät-Hämeen talouden vähähiilisyyttä mm. pienentämällä yritysten hävikkiä hankkeessa kehitettävän ja yrityksissä pilotoitavan materiaalikatselmuksen avulla. Tarve kevyemmälle ja joustavammalle katselmusmallille nykyisen mallin rinnalle on tiedostettu aina työ- ja elinkeinoministeriötä myöten.

Tarve kevyemmälle materiaalikatselmukselle

Materiaalikatselmukset tuovat näkyviin mm. missä hävikkiä syntyy, mikä on hävikin rahallinen arvo ja tuloksena on konkreettisia kehitysehdotuksia, miten yritys voi parantaa materiaalitehokkuuttaan. Materiaaleissa säästetyt kustannukset parantavat suoraan yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Kevyemmän katselmusmallin hyödyt yritykselle