Materiaalikustannukset ovat teollisuudessa yleensä selvästi henkilöstö- ja energiakustannuksia suuremmat. Materiaalitehokkuuden parantaminen on suora ja tehokas tapa parantaa yrityksen tulosta. Jo muutaman prosentin säästö materiaalikustannuksissa voi hyvin merkitä yhtä suurta parannusta yrityksen tulokseen kuin neljänneksen kasvu liikevaihdossa.

Materiaalitehokkaalla toiminnalla yritys voi säästää raaka-aine- ja energiakustannuksissa, vähentää syntyvän jätteen määrää ja parantaa tuotteidensa laatua. Jonkinlaisen käsityksen yrityksen materiaalitehokkuuden parantamisen säästöpotentiaalista voi saada tekemällä Motivan materiaalitehokkuustestin

sMARTTA-hankkeessa yritysten materiaalitehokkuutta pyritään parantamaan materiaalikatselmusten avulla. Niiden avulla yritykset saavat mm. käsityksen siitä, missä hävikkiä syntyy ja miten suuri on hävikin rahallinen arvo sekä konkreettisia ehdotuksia materiaalitehokkuuden parantamiseen. Lisätietoja materiaalitehokkuudesta ja katselmuksista saat: kimmo.heponiemi(a)lab.fi tai puhelimitse 044-708 1859.