sMARTTA – Älykkäällä toimintatavalla materiaalitehokkuutta pk-sektorille -hanke edistää vähähiilistä taloutta Päijät-Hämeessä. Yritysten energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen sekä uusien teollisten symbioosien luominen ovat tärkeitä toimenpiteitä kohti vähähiilisyyttä. sMARTTAssa luodaan uusi malli yritysten materiaalitehokkuuden katselmointiin ja uudenlaiset toimintatavat edistää teollisia symbiooseja sekä yritysten kokonaisvaltaista resurssitehokkuutta. Hankkeella on vahva tarvelähtöisyys yrityskentältä ja se vastaa Päijät-Hämeen maakuntaohjelman tavoitteisiin.

 

Tavoitteet

sMARTTA kehittää Päijät-Hämeen pk-yritysten materiaalitehokkuutta ja siten edistää talouden vähähiilisyyttä maakunnassa. Tavoitteena on lisätä tehtyjen materiaalitehokatselmusten määrää luomalla
yhteistyössä Motivan ja päijäthämäläisten pk-yritysten kanssa uudenlainen materiaalitehokkuuden työkalu, joka vaatii vähemmän yrityksen resursseja kuin nykyinen malli ja joustaa tarpeen vaatiessa yrityksen resurssien mukaan.

Pk-yritysten materiaalitehokkuutta edistetään myös siten, että yritysten sivuvirtoja hyödynnetään muiden yritysten raaka-aineena eli kehitetään uusia teollisia symbiooseja alueelle. Yritysten lisäksi myös julkisen alan ja kolmanen sektorin toimijat halutaan aktivoida mukaan teollisiin symbiooseihin. Teollisten symbioosien muodostamisessa pyritään hyödyntämään uutta digitaalista jätteiden ja sivuvirtojen markkinapaikkaa, jota kehitetään ympäristöministeriön hallinnoimassa hankkeessa.

sMARTTAssa tutkitaan myös, miten siinä luotua materiaalitehokatselmustyökalua voitaisiin kehittää edelleen kattamaan materiaalitehokkuuden lisäksi myös energiatehokkuuteen vaikuttavia toimenpiteitä. Toimintamallissa voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi lämpö, sähkö ja vesi sekä ilmastointi.

Tulokset

Hankkeen tulokset edistävät Päijät-Hämeen pk-yritysten materiaalitehokkuutta ja vähähiilisyyttä. Tuloksena syntyy uusi työkalu pk-yritysten materiaalitehokkuuden parantamiseen, materiaalitehokatselmointi. Työkalu kehitetään yhteistyössä Motivan ja päijäthämäläisten pk-yritysten kanssa. Materiaalitehokatselmoinnin tulosten pohjalta tehdyillä toimenpiteillä yritykset voivat säästää merkittäviä summia materiaalikustannuksissaan ja parantaa toimintansa kannattavuutta.

Tuloksena järjestetään myös valtakunnallinen resurssitehokkuustapahtuma Lahdessa vuonna 2020, joka kokoaa alan asiantuntijat ja toimijat yhteen. Lisäksi tuloksena Päijät-Hämeeseen muodostuu uusia teollisia symbiooseja. Teollisten symbioosien mahdollisuuksia kartoitetaan yrityskentän lisäksi myös julkisen alan ja kolmannen
sektorin toimijoiden joukosta. Hankkeessa tutkitaan materiaalitehokatselmuksen laajentamista resurssitehokatselmukseksi, jolloin tarkasteltavana olisi myös energiatehokkuuden toimenpiteet. Tuloksena tästä on julkaisu, joka esitetään valtakunnallisilla resurssitehokkuuspäivillä Lahdessa vuonna 2020 sekä Motivan verkkosivuilla.

Projekti on päättynyt. sMARTTA-projekti toteutettiin vuosina 2018-2020. Projektin julkaisut ja muut materiaalit on kasattu näille nettisivuille,