Kevyemmän katselmusmallin hyödyt yritykselle

sMARTTA-hankkeessa toteutetut katselmukset ovat yrityksille de minimis –tukea, joten niistä ei aiheudu yrityksille euromääräisiä kustannuksia. Katselmus vaatii kuitenkin yritykseltä sitoutumista ja henkilökunnan työpanosta.

Materiaalikatselmuksen hyödyt yritykselle:

 • pienenentää suoraan materiaali- ja jätekustannuksia
  • toimenpiteet eivät useinkaan vaadi investointeja
  • nykyisissä katselmuksissa löydetyt säästömahdollisuudet yrityksille usein satoja tuhansia euroja vuodessa
 • parantaa yrityksen kilpailukykyä ja liiketoiminnan kannattavuutta
 • tiivistää tuotesuunnittelun ja tuotannon yhteistyötä
 • lisää henkilökunnan osaamista ja sitouttaa jatkuvaan parantamiseen
 • tuo näkyviin henkilökunnan hiljaista tietoa

Materiaalikatselmuksen kesto on 2-4 kk.

 • yrityksen työpanos: määrä- ja kustannustietojen kerääminen ja toimittaminen LAMKille, osallistuminen tapaamisiin
 • LAMKin työpanos: katselmuksen ohjaaminen, tietojen analysointi, raportointi, tapaamisten organisointi

Katselmuksissa yrityksiltä kerätyt tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman yrityksen lupaa.

Yritysten tuloksia materiaalikatselmuksista voit lukea Motivan sivuilta https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalikatselmukset/materiaalikatselmusten_tuloksia_suomessa

Ota yhteyttä: kimmo.heponiemi@lab.fi, p. 044 708 1859